Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!

Program “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!” početkom decembra 2020. godine u Bosni i Hercegovini pokrenula je Trag fondacija uz podršku Porticus fondacije a u partnerstvu sa Fondacijom tuzlanske zajednice, Fondacijom Mozaik, Mrežom za izgradnju mira i Fondacijom Hastor, sa ciljem da podstakne osnivanje lokalnih fondacija. Ovaj program je prilika za neformaleu grupe od minimalno troje ljudi iz iste zajednice koji su spremni da uče, rade i razvijaju se i istovremeno prikupljaju 15.000 eura od pojedinaca i kompanija u svojoj okolini, koje Trag fondacija duplira kako bi se obezbijedio osnivački ulog za osnivanje fondacije i prvi budžet za podršku inicijativama na lokalnom nivou.

Prvi konkurs za prijave u Bosni i Hercegovini je bio otvoren do 29. januara 2021. godine i Trag fondacije je izabrala 5 inicijativnih grupa (Sarajevo, Zenica, Bijeljina, regija Birač i regija Borja) koje u svojim zajednicama rade na osnivanju lokalnih fondacija.

Šta su lokalne fondacije i kako se razlikuju od udruženja građana i ostalih fondacija?

Lokalna fondacija (eng. community foundation) djeluje na određenom geografskom području koji podrazumijeva dio velikog grada, grad, općinu, nekoliko općina, kanton ili region. Ona djeluje kao nezavisno pravno lice i usmjerena je na razvoj određene lokalne zajednice, kroz pružanje finansijske i drugih vidova podrške inicijativama građana i građanki za rješavanje raznih važnih pitanja koja ih okružuju. Ova fondacija je strateški usmjerena na razvoj lokalne filantropije odnosno, na to da dobar dio sredstava za svoje funkcionisanje i podršku koju pruža inicijativama obezbjeđuje od pojedinaca i kompanija u toj istoj zajednici. Pored ovih strateških usmjerenja, karakteristika im je također ta da povezuju ljude iz različitih sfera života i inspirišu ih na solidarnost i saradnju kao i na zajedničku akcijua kojom će postići dugoročne promjene. Lokalne fondacije karakterišu još i snažni upravni odbori koji su podjednako važni kao i njihova izvršna tijela. Oni veoma aktivno učestvuju u radu lokalne fondacije, tako što programski oblikuju njen rad, grade partnerstva u zajednici i vrše nadzor nad radom fondacije kako bi obezbjedili njenu transparentnost, kredibilitet i nezavisnost od bilo kog pojedinca, pravnog lica ili institucije.

Koje su osnovne karakteristike lokalnih fondacija?

Djeluju na određenom geografskom području– općini, gradu, kantonu ili regionu. Do sada su se najuspješnijim pokazale lokalne fondacije koje su ustanovljene na područjima sa populacijom od 50.000-500.000 stanovnika, pošto taj opseg omogućava blizak dodir sa zajednicom, dobar broj i raznovrsnost građanskih inicijativa koje mogu biti podržane i dovoljno mogućnosti za uspješno prikupljanje sredstava;

One su prvenstveno donatorijer pružaju finansijsku i druge vrste podrške inicijativama građana, usmjerenim na poboljšanje kvaliteta života na tom području;

Razvijaju lokalnu filantropiju kroz prikupljanje sredstava od pojedinaca, preduzeća i drugih donatora u svojoj okolini i ulaganje tih sredstava u razvoj zajednice i njenih resursa;

Predstavljaju mjesto susretana kom se ljudi susreću, povezuju i inspirišu za zajedničku akciju čime se povećava nivo jedinstva i povjerenjameđu ljudima u zajednici;

Utemeljene su u zajednici, uključuju građane u svoj rad i podržavaju razvoj lokalnih kapaciteta i stepena učešća građana u rješavanju važnih pitanja;

Nisu tematski određene već podržavaju inicijative iz različitih oblasti koje građani vide kao važne;

Djeluju transparentno, odgovorno i nezavisno od bilo kog pojedinca, organizacije, institucije, preduzeća ili političke partije i u svojim upravljačkim tijelima okupljaju ljude različitih profesija i interesovanja koji su zaduženi za izgradnju i održavanje dobre reputacije i kredibiliteta lokalne fondacije kod građana, donatora, korisnika i partnera;

Razmišljaju i djeluju dugoročno. Svaka lokalna fondacija ima potencijal da nadživi okvire u kojima je nastala tako da njeno formiranje ne treba posmatrati kao kratkoročni projekat već kao entitet koji će se razvijati na duge staze i koji treba izgraditi tako da bude otporan na različite unutrašnje i spoljne izazove sa kojima se svakodnevno susrećemo.

Zašto su lokalne fondacije važne?

Lokalne fondacije su se pokazale kao ključni pokretač promjena u zajednici, jer mobilišu, inspirišu i osnažuju građane da se udruže i poboljšaju svoje neposredno okruženje. One postoje u cijelom svijetu i njih skoro 2.000 svakodnevno prikuplja sredstva od pojedinaca i kompanija u svom kraju kako bi tim sredstvima, uz energiju i znanje, podržale svoje sugrađane i njihove inicijative da svijet učine boljim za sve. One svojim radom otvaraju prostor i stvaraju prilike da građani, koji imaju zajednički problem, njega udruženo riješe a da donatori zajedničkim snagama podrže baš one oblasti koje smatraju važnim. Lokalna fondacija svima njima također omogućava da prate rezultate svog angažmana i ulaganja. U tom smislu, one grade mostove povjerenja među ljudima i podstiču ih da preuzmu inicijativu i da se okupe oko pozitivnih promjena. Ona također obezbjeđuje da se rezultati tih inicijativa održe na duži rok.

Koje mogu biti uloge i aktivnosti jedne lokalne fondacije?

Da bi imale pozitivan uticaj na svoje zajednice, lokalne fondacije prije svega djeluju tako što prikupljaju sredstva od pojedinaca i kompanija u svojoj sredini, transparentno stvaraju i upravljaju fondovima sa jasno određenom namjenom i njima podržavaju lokalne inicijative svojih sugrađana.

Između ostalog, lokalne fondacije:

Finansiraju lokalne inicijative, bilo da su u pitanju kulturni, sportski ili obrazovni sadržaji, inicijative okrenute poboljšanju infrastrukture ili životne sredine, revitalizaciju javnih prostora ili građanski aktivizam. Teme koje će biti predmet podrške se biraju u konsultaciji sa lokalnim stanovništvom. Važno je istaći da lokalne fondacije ne pružaju samo finansijsku pomoć, već svojim sugrađanima i pokretačima inicijativa nude i savjete za osmišljavanje rješenja kao i znanja, vještine i drugu podršku neophodnu za uspješnu realizaciju njihovih ideja;

Upravljaju tematskim fondovima koji su namjenjeni projektima ili inicijativama u određenoj oblasti. Ovakve fondove finansira veliki broj različitih donatora i njima se može podržati razvoj nekog određenog područja ili podstaći određeni pristup rješavanju nekog problema. Ovo mogu biti fondovi iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, razvoja zajednice ili drugih tema. Kroz ove fondove, neke lokalne fondacije dodjeljuju stipendije đacima i studentima, neke finansiraju volonterske akcije u oblasti zaštite životne sredine a neke podržavaju partnerske akcije građana, lokalne samouprave i lokalnih preduzeća, sve u cilju rješavanja društvenokorisnih pitanja na duži rok;

Upravljaju iimenovanim fondovima koji najčešće nose ime donatora, bilo da je riječ o pojedincu, porodici ili kompaniji. Lokalna fondacija o namjeni ovog fonda odlučuje zajedno sa donatorom i oni zajednički raspoređuju sredstva na lokalne inicijative koje se kvalifikuju za donaciju;

Pokreću zajednicu kroz organizaciju kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija i drugih događaja koji spajaju ljude i inspirišu ih na solidarnost i zajedništvo;

Prikupljaju sredstva od pojedinaca i kompanija na lokalnom nivou, koristeći razne tehnike koje će razviti u saradnji sa Trag fondacijom i njenim partnerima;

Kako bi se zadobilo i očuvalo povjerenje javnosti, lokalne fondacije transparentno komuniciraju ciljeve zbog kojih su osnovani tematski i imenovani fondovi, količine novca koje su za njih prikupili, načine na koje su ta sredstva raspodjeljena kao i procese donošenja odluka o podržanim inicijativama. Svake godine, one izvršavaju nezavisnu finansijsku kontrolu i izdaju godišnje izvještaje koje sadrže informacije o radu, dodijeljenim donacijama i finansijskom stanju fondacije.

Više informacija o ovom programu možete pronaći na www.lokalnefondacije.ba.