Fondacija tuzlanske zajednice

FONDACIJA TUZLANSKE ZAJEDNICE

Fondacija tuzlanske zajednice je nastala združenom inicijativom građana Tuzle, Međunarodnog partnerskog programa za mlade YEPP i njemačke fondacije „Freudenberg Stiftung”.

Registrovana je kao neprofitna, nezavisna i nevladina fondacija 2. jula 2003. godine kod Federalnog ministartstva pravde u Sarajevu i od tada djeluje na području tuzlanske regije kao prva i još uvijek jedina fondacija za razvoj lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Tuzlanska fondacija radi u duhu demokratičnosti, otvorenosti, tolerancije, solidarnosti i bez političkog opredjeljenja. Njena uloga se ogleda u mobiliziranju građana i lokalnih resursa s ciljem razvoja lokalnih zajednica i poboljšanja uslova življenja u tuzlanskoj regiji.

Vizija je vitalna i perspektivna zajednica građana koji aktivnim učešćem i zajedničkim resursima stvaraju održivu i sigurnu budućnost za sve generacije.

Misija Fondacije tuzlanske zajednice je udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za poboljšanje uslova življenja u Tuzlanskom kantonu.  Kroz svoje programe podrške uključuje građane u edukativne programe za demokratski razvoj zajednice, sufinansira građanske inicijative i razvija partnerske projekte za održiv razvoj zajednice. Kroz svoje programe promoviše filantropiju i volonterizam za dobrobit društva.

Fondacija tuzlanske zajednice ima sljedeće strateške pristupe:

· u svom radu FTZ stavlja akcenat na uključivanje mladih u rad FTZ-a i razvoj društva;

· razvoj zajednice nije moguć bez razvoja kulture učenja kroz otvoreno obrazovanje;

· razvoj građanskog aktivizma, princip po kome Fondacija vjeruje da je investicija vremena i sredstava u aktiviste i volontere dugoročno najisplativija;

· neophodnost građanskog sudjelovanja u razvoju FTZ-a putem Upravnog odbora i drugih tijela;

· uvjerenje da su umrežavanje i partnerstva ključ uspjeha razvoja zajednice;

· razvoj lokalne filantropije i dugoročno utemeljenje finansijske snage FTZ kroz zadužbeni fond.

Više informacija o Fondaciji tuzlanske zajednice možete pročitati na www.fondacijatz.org.