Selekcioni odbor

Članovi Selekcionog odbora

na Drugom konkursu za podršku lokalnim idejama i inicijativama

Članovi Selekcionog odbora

na Prvom konkursu za podršku lokalnim idejama i inicijativama