WBF MOVE GRANTS

Program grantova za mobilnost posvećen pojedincima (WBF MOVE GRANTS) je jedan od programa Western Balkans Fund-a, i ima za cilj da podstakne veze između ljudi (people-to-people).  Podržava pojedince iz regiona u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju kroz pružanje sredstava za istraživanje regiona i novih perspektiva. Također, podstičite ih da izađu iz svoje zone komfora, prihvataju raznolikost i razvijaju regionalni način razmišljanja.  

 

Program grantova za mobilnost za pojedince posebno ima za cilj: 

 • Unapređenje interkulturalnog dijaloga i razmjene znanja između stručnjaka i profesionalaca

iz regije Zapadnog Balkana; 

 • Podrška profesionalnim mobilnostima (tj. regionalnim putovanjima u profesionalne svrhe) umjetnika, profesionalaca u kulturi, akademske zajednice, novinara, aktivista;
 • Uspostavljanje veza između profesionalaca za podršku regionalnoj saradnji.

 

Prioritetne oblasti intervencije u okviru programa grantova za mobilnost za pojedince su

 • Umjetnost i kultura;
 • Obrazovanje i naučna razmjena;
 • Mediji;
 • Zaštita životne sredine i klimatske promene;
 • Ekonomski razvoj i digitalne inovacije;
 • Izgradnja mira;
 • Sport.

 

Predložene akcije (takođe poznate kao “projektni predlozi” ili “projekti”) treba da budu u skladu sa najmanje jednom od prioritetnih oblasti koja je gore navedena i treba da pokuša da uključi rodnu ravnopravnost, socijalnu inkluziju, nediskriminaciju i sveukupnu promociju ljudskih prava. 

 

Svi kandidati moraju se pridržavati sljedećih kriterija prihvatljivosti: 

 • Imati najmanje 18 godina na dan podnošenja zahtjeva; 
 • Imati državljanstvo jedne od sljedećih ugovornih strana WBF-a (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija); 
 • Biti dio pravne javne ili privatne organizacije, osnovane u jednoj ili više ugovornih strana WBF-a.

 

Vrsta akcija i aktivnosti Programa potpore mobilnosti za pojedince: 

 

 1. Razmjena studija ili istraživanja: podrška pojedincima u traženju mogućnosti studiranja ili istraživanja unutar regije Zapadnog Balkana. To može uključivati kratkoročne ili dugoročne (do 6 mjeseci) boravke na univerzitetu, istraživačkoj ustanovi ili laboratoriji u različitim institucijama; 
 2. Obuka i izgradnja kapaciteta: podrška pojedincima za pohađanje radionica, seminara, obuka, programa ili tečajeva relevantnih za njihovo područje studija ili struke. Ove aktivnosti će imati za cilj unaprijediti znanja, vještine, kompetencije i umrežavanje s kolegama iz regije Zapadnog Balkana. 
 3. Stažiranje i radna praksa: podrška pojedincima/novinarima/umjetnicima u stažiranju ili radnoj praksi u organizacijama ili institucijama u regiji Zapadnog Balkana. Ova aktivnost treba pružiti dragocjeno praktično iskustvo i izloženost različitim radnim okruženjima; 
 4. Sudjelovanje na konferencijama i događajima: podrška pojedincima da sudjeluju na konferencijama, simpozijima ili akademskim događajima unutar regije Zapadnog Balkana. Ove aktivnosti trebaju omogućiti pojedincima da predstave svoja istraživanja, umreže se sa stručnjacima u svom području i budu u toku s najnovijim informacijama; 
 5. Umjetnički i kulturni projekti: podrška u sudjelovanju pojedinaca iz područja umjetnosti, filma, muzike, pozorišta ili učešće na medijskim festivalima, uključujući sudjelovanje u umjetničkim rezidencijama, izložbama, performansima ili saradnje s umjetnicima iz različitih ugovornih strana. Te bi inicijative trebale promovisati kulturnu razmjenu i kreativnost. 
 6. Razvoj politike i zagovaranje: podrška pojedincima, istraživačima I novinarima koji su uključeni u razvoj politike, zagovaranje ili upravljanje. To može uključivati studijske posjete, istraživačke projekte ili angažmane u međunarodnim organizacijama I medijskim kućama ili drugim agencijama.
 7. Terensko istraživanje i prikupljanje podataka: podrška pojedincima koji provode terenska istraživanja ili prikupljaju podatke na različitim geografskim lokacijama unutar regije Zapadnog Balkana.
 8. Saradnički projekti i partnerstva: podrška za pojedince kako bi im olakšali saradničke projekte i partnerstva između pojedinaca, organizacija ili institucija iz različitih dijelova Zapadnog Balkana. Time se promoviše prekogranična suradnja i razmjena znanja. 
 9. Angažman u zajednici: podrška za pojedince koji se žele uključiti u projekte zajednice u različitim dijelovima regije Zapadnog Balkana. To omogućuje pojedincima da doprinesu društvenim ciljevima i dobiju širu perspektivu regionalnih pitanja. 
 10. Sportski projekti i razmjena: podrška pojedincima koji žele sudjelovati u regionalnim sportskim događajima (natjecanja, prvenstva, aktivnosti razmjene). 

   Više o programu WBF MOVE Grants možete saznati na www.wbfportal.org ili na www.westernbalkansfund.org.