WESTERN BALKANS FUND

Fond za Zapadni balkan

Western Balkans Fund – Supporting Common Projects 

Fond za Zapadni Balkan – Podrška zajedničkim projektima

Fond za Zapadni Balkan (WBF) je međunarodna organizacija sa sjedištem u Tirani, Albanija, koju su osnovale vlade Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Njegovo osnivanje, kao sveobuhvatne inicijative u regionalnom vlasništvu, smatra se jasnim znakom novog duha saradnje koji pušta korijenje na Balkanu.

Sporazum o stvaranju WBF-a potpisali su ministri vanjskih poslova WB6 u novembru 2015. Fond je postao operativan 1. oktobra 2017. nakon završetka postupaka ratifikacije od strane svih parlamenata njegovih konstitutivnih članica.

WBF finansira šest ugovornih strana u jednakim kvotama. Prvi imenovani izvršni direktor WBF-a, kojeg je izabrala Konferencija ministara vanjskih poslova WBF-a, je g. Gjergj Murra, karijerni diplomat iz Albanije. Sekretarijat je u Tirani, a čine ga stručnjaci iz cijele regije Zapadnog Balkana.

WBF ima za cilj promovisati saradnju i zajedničke vrijednosti između građana, civilnog društva i međuljudskih kontakata, osiguravanjem sredstava za male i srednje projekte.

Misija WBF-a je promovisanje pomirenja, razvoj bliže saradnje i jačanje veza između ugovornih strana Zapadnog Balkana.

Organizacija je u potpunosti usklađena s politikom osnivača u pogledu općeg pomirenja i europske budućnosti svih ugovornih stranaka.

Ciljevi WBF-a ostvaruju se kroz finansijsku potporu za aktivnosti u bilo kojem području koje doprinose prekograničnoj i međuregionalnoj saradnji i jačanju regionalne kohezije. Ovi ciljevi prvenstveno su usmjereni na sljedeća područja:

  • Promocija i razvoj kulturne suradnje,

  • Promocija i razvoj znanstvene razmjene, istraživačke i obrazovne saradnje,

  • Promocija održivog razvoja,

  • Promocija i razvoj mladih, prekogranična saradnja, mediji, okoliš, europske integracije i rod kao međusektorska pitanja.

Više informacija na www.westernbalkansfund.org