„Jačanje kapaciteta Lokalne fondacije Zenica za pripremu prvog javnog poziva za podršku građanskim idejama i inicijativama“

Lokalna fondacija Zenica – Fondacija našeg kraja

May 28, 2022

Dana 24.05.2022. godine, u okviru podrške Trag fondacije lokalnim fondacijama u Bosni i Hercegovini koje su dio programa „Fondacija našeg kraja – Zajednica se piat!“, putem platforme Zoom održana je „Grantmaking radionica“. Radionica je  imala za cilj da fondacije koje su  u procesu objavljivanja svog prvog javnog konkursa za podršku građanskim idejama i inicijativama dodatno osnaži i upozna sa  osnovnim principima za dobar grantmakeing, ključnim prncipima za selekciju ideja i inicijativa, kriterijima selekcije te metodama selekcije najboljih ideja i inicijativa. Poseban fokus stavljen je na formiranje Selekcionog odbora koji će birati najbolje građanske ideje i inicijative, a kojeg treba da čine ljudi koji nisu dio fondacija, a koji su aktivni u lokalnim zajednicama, rade u različitim sektorima, posjeduju različita znanja i  iskustva u provođenju projekata i aktivnosti.

Podsjećamo da je Lokalna fondacija Zenica u procesu pripreme svog prvog javnog poziva za podršku građanskim idejama i inicijativama sa područja Grada Zenice. Nakon pripremnih aktivnosti, građani, neformalne grupe i udruženja građana putem medija i društvenih mreža biće informisani o svim važnim pitanjima koja se odnose na javnu konkurs.