Lokalna fondacija Zenica na Malom sajmu filantropije u Sarajevu

Lokalna fondacija Zenica – Fondacija našeg kraja

Jun 22, 2023

U organizaciji Udruženja Mreža za izgradnju mira u Sarajevu upriličen je Mali sajam filantropije. Cilj sajma je  predstavljanje filantropskih projekata koji unaprjeđuju zajednicu, kao i filantropskih aktivnosti koje podržavaju takve projekte, a koje provode nevladine organizacije i podržavaju lokalni biznisi, i individualni filantropi, koje daruju svoje vrijeme, znanje, finansijska i materijalna sredstva – za dobrobit zajednice.

Lokalna fondacija zenica predstavila je svoj rad u zajednici, ostvarenu saradnju sa građanima, lokalnim biznisima, gradskim institucijama imedijima. Također, bila je ovo prilika i da se upoznaju i druge organizacije i grupe koje su aktivne u svojim zajednicama i uspostave nove saradnje.