Otvoren Drugi konkurs za podršku lokalnim idejama i inicijativama

Lokalna fondacija Zenica – Fondacija našeg kraja

Sep 1, 2023

Lokalna fondacija Zenica objavljuje svoj Drugi konkurs za podršku lokalnim idejama i inicijativama. Građanima, odnosno formalnim i neformalnim grupama dostupno je 12.000,00 KM za sprovođenje njihovih kreativnih ideja i inicijativa. Konkurs će biti otvoren od petka, 01.09.2022. godine do četvrtka 21.09.2022. godine.

Nakon uspješno prikupljenih novih 3.000 eura donacija od pojedinaca i kompanija u našem gradu, a koje je Trag fondacija duplirala, Lokalna fondacija Zenica želi da ovim konkursom ponovo pruži podršku svojim komšijama, aktivnim Zeničanima koji su spremni da pokrenu pozitivne promjene u svojoj ulici, mahali, naselju, mjesnoj zajednici, selu i gradu.

Ideja Lokalne fondacija Zenica je da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući građanima Zenice prostor za aktivno udruživanje i obezbijedi podršku za rješavanje izazova i problema u lokalnoj zajednici koje građani ne mogu sami da riješe. Cilj je da spojimo ljude koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i pojedincima koji imaju sredstva. Ovim javnim konkursom biće podržane inicijative koje doprinose razvoju Zenice i povećanju kvaliteta života u zajednici, kao što su: inicijative iz oblasti očuvanja zdrave životne okoline, ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umjetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta.

Podrška je namjenjena udruženjima građana i neformalnim grupama (tri i više osoba) koje: pokreću i aktivno uključuju građane u svoje aktivnosti, zastupaju opće interese svoje zajednice, djeluju na teritoriji Grada Zenica i ne postoje duže od 10 godina.

 Iznos sredstava koji se dodjeljuje kreće se od minimalnih 500,00 KM do maksimalnih 2.000,00 KM po projektu.

Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrijebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, zagovaranje određene religije, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove distribucije.

Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata na ovom konkursu je 31. maj 2024. godine.

Predstavite vašu ideju popunjavanjem Formulara koji se nalazi na web stranici www.lokalnafondacijazenica.ba, odjeljak Konkursi/Drugi konkurs i pošaljite na adresu lfzenica@gmail.com sa naznakom „Prijava na Drugi konkurs“ najkasnije do četvrtka  21. septembra 2023. u 00:00 sati.

Nezavisni Selekcioni odbor, koji Lokalna fondacija Zenica formira za ovu priliku će nakon toga pregledati sve pristigle prijedloge projekata. Konačni rezultati biće objavljeni na sajtu www.lokalnafondacijazenica.ba početkom mjeseca oktobra 2023. godine. Predstavnici podržanih projekata biće obaviješteni imejlom i pozvani na potpisivanje ugovora.

Svi aplikanti mogu da dobiju detaljnije informacije o konkursu slanjem poruke ili pitanja na imejl adresu lfzenica@gmail.com, posredstvom naloga Lokalne fondacije Zenica na društvenim mrežama ili putem kontakt broja telefona: +387  61 744 681 ili direktno u kancelariji fondacije na adresi Jalijski put 5 (Centar za mlade), 72000 Zenica.