Predstavljena sveobuhvatna Studija o filantropiji u Bosni i Hercegovini

Lokalna fondacija Zenica – Fondacija našeg kraja

Jun 23, 2023

Na Konferenciji filantropije u Sarajevu predstavljena je sveobuhvatna Studija o filantropiji u Bosni i Hercegovini. Ova publikacija predstavlja prvi dio sveobuhvatne  studije o filantropiji s ciljem presjeka postojećeg stanja, formulisanje preporuka  za razvoj filantropskog ekosistema i postavljanja indikatora za dalje praćenje. Podaci su prikupljani kombinovanjem metoda anketiranja, intervjuisanja i analize sadržaja.

“Stvari koje držimo u rukama i vidimo očima, stvari za kojima žudimo su krhke; mogu ih odnijeti i slučaj i ljudske nepravde. Ali poklon ili dobro djelo opstaje, čak i nakon što je propao predmet, sredstvo kroz koje je dato. To je čin vrline. nijedna sila to ne može učiniti bezvrijednim.” Seneca I vijek n.e.

Istraživanje je pokazalo da građani njačešće doniraju novac, u 95% slučajeva. I dalje najviše novca izdvajaju međunarodni donatori, 32%, zatim državni/općinski budžeti oko 21%, dok kompanije izdvajaju oko 10%. Kompanije kao donatori najčešće podržavaju aktivnosti izdvajanjem novca, čak 96%, dok volontiranje zaposlenih i nije prepoznato kao jedan od vidova filantropije, i zatupljeno je negdje oko 27%. Pitanje transparentnog trošenja novca i povjerenja građana u pravilno trošenje novca prikupljenog u filantropskim akcijama pokazalo se kao jedna od slabosti, obzirom da je čak 35% ispitanika smatra da povremeno dolazi do zloupotreba dok se 33% izjasnilo da često dolazi do zloupotreba sredstava prikupljenih u akcijama za opće dobro.

S tim u vezi, proizašle su i brojne preporuke koje se odnose na ternski rad, za razvoj institucionalnog okvira te za buduća istraživanja. Kao jedna od najvažnijih prozilazi izgradnja povjerenja i trasparentno trošenje prikupljenih sredstava.

Lokalna fondacija Zenica te zenička udruženja: „Reaktiviraj“, „Eko forum“, „Medica“, „Tajan“, „Crveni križ Grada Zenica“, „Dlan“ i Odbor za međureligijsku saradnju u Zenici“ te kompanije „ITC“ i „Vispak“ bile su dio istraživanja i dijeljenjem svog iskustva rada i djelovanja u zeničkoj lokalnoj zajednici doprinijeli su ovoj sveobuhvatnoj studiji o filantropiji.