Prezentacija uspješnih priča u zajednici

Lokalna fondacija Zenica – Fondacija našeg kraja

Jul 6, 2023

Nakon realizacije 9 građanskih ideja i inicijativa podržanih na Prvom konkursa za podršku lokalnim idejama i inicijativama u zajednici, predstavljeni su postignuti rezultati. Sa radošću svih i zLokalne fondacije Zenica sve ideje i inicijative realizovane su u skladu sa projektnim prijedlozima a novac je transparentno utrošen za ono za šta je bio i namijenjen.

Osim što je zajednica bogatija za 9 novih uspješnih priča, uspostavile su se nove saradnje, kako građana i udruženja jednih sa drugim, tako i saradnja sa institucijama i medijima. Osim doniranog novca, ljudi i kompanije su donirali i robe i usluge, te svoje slobodno vrijeme, znanje i vještine te kroz volonterski angažman podržali širenje dobročinstva u zajednici.

Najznačajniji rezultati Prvog konkursa su:

  • U zajednici je prikupljeno i u zajednicu vraćeno više od 14.000,00 KM
  • Podržano 6 neformalnih grupa građana i 3 udruženja
  • Realizovane ideje iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zaštite okoliša, uređenja javnog prostora
  • U realizaciji ideja učestovalo najmanje 100 osoba
  • Korist i benefite od realizovanih ideja za najmanje 1.000 osoba
  • Kreirana prva eko učionica na lokalitetu Smetova – Sovina šumska učionica
  • Kreirana prva zenička slikovnica „Sovin šumski bonton“
  • Postavljen prvi informativni panel sa ucrtanim MTB stazama
  • Fotodokumentovane i izložbeno predstavljene zeničke skulpture