Rad i  širenje dobročinstva u zajednici – iskustva i izazovi lokalnih fondacija iz Bosne i Hercegovine

Lokalna fondacija Zenica – Fondacija našeg kraja

Nov 29, 2022

Predstavnice Lokalne fondacija Zenica krajem mjeseca novembra 2022. godine učestovale su na Nacionalnoj konferenciji o filantropiji 2022 u Beogradu, u organizaciji Trag fondacije. Konferencija je bila posvećena lokalnim fondacijama, kao obliku udruživanja koji lokalnoj zajednici omogućava da, korištenjem resursa koji se prikupljaju na lokalu, ostvare ideje i riješe probleme sa kojima se suočavaju, bilo da je to uređenje komšiluka, podrška kulturnim aktivnostima ili uključivanje osjetljivih grupa u različite aktivnosti.

Amra Smriko, kao predstavnica Lokalne fondacije Zenica, a koja je dio programa „Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!“ govorila je o iskustvu pokretanja fondacije u Gradu Zenica ali i Bosni i Hercegovini. Također, podijelila je i izazove fandrejzinga u lokalnoj zajednici, saradnji sa institucijama, biznis sektorom, medijima i građanima te širenju dobročinstva u zajednici. Poseban osvrt dala je na Prvi konkurs za podršku lokalnim idejama i inicijativama, kanalima komunikacije sa građanima te uspjehu Prvog konkursa.