Rukasak „Torbejarabi“ na licitaciji Lokalne fondacije Zenica

Lokalna fondacija Zenica – Fondacija našeg kraja

Aug 9, 2023

Društveno odgovorni pojedinci i kompanije podržavaju djelovanje Lokalne fondacije Zenica ne samo doniranjem novca nego doniranjem roba i usluga, te znanja i slobodnog vremena.

Ovoga puta poznati zenički brand „Torbejarabi“ donirao je ruksak na licitaciju. LFZ licitacija pokrenuta je na Facebook stranici fondacije, gdje su objavljena pravila licitacija. Ponude se daju javno u komentarima objave, sa ličnih profila uz jasno vidljivo ime i prezime učesnika licitacije. Minimalan iznos za koji se može “podizati” ponuda je 10,00 KM. Novac prikupljen licitacijom namjenjen je Fondu za podršku lokalnim idejama i inicijativama na sljedećem javnom konkursu. Početna cijena ruksaka postavljena je na 80,00 KM, a nakon nekoliko licitiranih ponuda, ruksak je otišao u ruke sugrađanke Amele Serdarević koja je licitirala ruksak za 110,00 KM, a nakon dupliranja od strane Trag fondacije, Fonda za podršku uvećan je za 220,00 KM.

Lokalna fondacija Zenica pokušava na različite načine da bude prisutna u zajednici i da uspostavi kontakt sa ljudima u zajednici. Ideja Facebook licitacija jeste da lokalni pojedinci i kompanije koji podržavaju aktivizam u zajednici doniraju i druga sredstva, robe i usluge koji će kroz zanimljive načine, baš kao što je licitacija doći do građana. Građani će licitiranjem tih predmeta, roba, usluga podržati djelovanje fondacije u zajednici, i u konačnici podržati realizaciju građanskih ideja u zajednici.