Sastanak lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovini

Lokalna fondacija Zenica – Fondacija našeg kraja

Mar 14, 2024

Mjesec mart je tradicionalno vrijeme okupljanja lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovini. Nakon Zenice i Sarajeva ovoga puta fondacije su se družile u Bijeljini, a domaćini su bili, sada već registrovana Lokalna fondacija Bijeljina.

Bila je ovo prilika da se sumiraju postignuti rezulati od 2021. godine pa do danas, da podsjete na uspjehe koje su naprili, da podijele naučene lekcije ali i da planiraju svoj budući rad.

Kako su sve fondacije u procesu formalno-pravne registracije bila je ovo prilika i da razmišljaju o planovima, budžetima i osoblju koje će raditi u fondacijama.

Podrška Trag fondacije nije izostala ni ovoga puta, jer će se nastaviti podrška fondacijama u Bosni i Hercegovini, i to ne samo finansijska nego i mentorska i savjetodavna.

Lokalne fondacije u Bosni i Hercegovini dio su programa “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!” kojeg pokrenula Trag fondacija uz podršku Porticus fondacije a u partnerstvu sa Fondacijom tuzlanske zajedniceFondacijom MozaikMrežom za izgradnju mira i Fondacijom Hastor, sa ciljem da podstakne osnivanje lokalnih fondacija i u Bosni i Hercegovini.