Uspjesi lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovini objedinjeni u publikaciji

Lokalna fondacija Zenica – Fondacija našeg kraja

Feb 10, 2024

U posjeti Lokalnoj fondaciji Zenica bila je Jasmina Čaušević, istreživačica koju je Trag fondacija angažovala za potrebe istraživanja i pripreme jedinstvene publikacije o lokalnim fondacijama u Bosni i Hercegovini.

Želeći da zabilježi sve važne podatke o ovoj grupi, od inicijalne ideje za nastanak zeničke lokalne fondacije do asimilacije u zajednici, sticanja povjerenja građana, prikupljanja donacija i organizovanja događaja i konkursa, istraživačica je razgovarala sa inicijatorkama i osnivačicama fondacije, potom sa predstavnicima podržanih ideja, neformalnim grupama i udruženjma te članovima Selekcionog odbora.

Bila je ovo prilika da se svi podsjete uspjeha, izazova i naučenih lekcija tokom dvogodišnjeg djelovanja ove grupe na području Grada Zenica.

Istraživačica je obavila razgovore i sa grupama iz Sarajeva i Bijeljine, koje su zajedno sa zeničkom grupom dio programa “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!”. Predstavljanje publikacije planirano je za mjesec oktobar 2024. godine, a do tada sve informacije o lokalnim fondacijama u Bosni i Hercegovini možete pratiti na društvenim mrežama.